Manifesto

The FHP (short for ‘Feministische Handwerk Partij’) is a political feminist artist movement that is dedicated to studying, repairing, speaking, patching up, unlearning and mending.

We want to restore the disturbed relationship to our immediate surroundings and a damaged world as a whole. The act of repairing textiles plays an important part in this because it is an exercise in slowing down, embodying and transforming. Through this we are connecting with the underexposed longstanding history of women in which textile production was a daily reality.

During our gatherings we allow needlework and studying to become completely intertwined. By doing so we strive to un-learn the deep-rooted tendency to elicit a hierarchic separation between body and mind (where the mind is prioritized over matter). By speaking in an embodied way both indoors as well as in the public domain (from community centre to boardroom), together with the participants of our gatherings we develop an alternative way of working, making and speaking.

We have become tired of how the highest aspiration is a heroic manifestation in the public domain. Who facilitates this superhero? And who will clean up their mess? The Feminist Needlework Party develops an unspectacular, ongoing counter-narrative in the form of various performative actions and workshops.

Through our activities we mean to realize a higher level of appreciation for care, maintenance and repair. Care is invisible work, often taking place in the domestic sphere and often unpaid for. It is diametrically opposed to concepts of innovation, autonomy, the myth of the independent genius and the epic story of the hero. Care is about dependency, about intimacy, about rituals, about recovery, about managing to keep things going, about living together, being sick together and dying together.

Nederlands:

Manifest

De FHP is een politieke feministische kunstenaarsbeweging die zich bezighoudt met studeren, repareren, spreken, oplappen, ontleren en verstellen.

Wij willen herstel bewerkstelligen van de verstoorde relatie tot onze directe omgeving en van een beschadigde wereld in zijn geheel. Het repareren van textiel speelt hierin een belangrijke rol omdat het een oefening is in vertragen, belichamen en transformeren. Daarmee verbinden we ons met de onderbelichte geschiedenis van textielproductie binnen de dagelijkse realiteit van vrouwen.

Tijdens onze bijeenkomsten laten wij handwerken en studeren volledig door elkaar heen lopen. Daarmee willen we de diepgewortelde neiging tot een hiërarchische scheiding tussen lichaam en geest (waarbij de geest boven de materie gesteld wordt) ‘ontleren’. Door zowel binnenshuis als in de openbare ruimte (van buurthuis tot boardroom) op een belichaamde manier te spreken, ontwikkelen we samen met de deelnemers aan onze bijeenkomsten een alternatieve manier van werken, maken en spreken.

Wij zijn het beu dat het hoogste streven een heroïsche manifestatie in de buitenwereld is. Wie faciliteert de superheld? Wie ruimt zijn rotzooi op? De Feministische Handwerk Partij ontwikkelt een onspectaculair doorlopend tegenverhaal in de vorm van verschillende performatieve acties en workshops.

Wij willen met onze activiteiten een hogere waardering van zorg, onderhoud en reparatie verwezenlijken. Zorg is onzichtbaar werk, vindt veelal plaats in de huiselijke omgeving en is vaak onbetaald. Het staat lijnrecht tegenover innovatie, autonomie, de mythe van het onafhankelijke genie en het epische heldenverhaal. Zorg gaat over afhankelijkheid, over intimiteit, over rituelen, over herstellen, over de boel draaiende houden, over samen leven, samen ziek zijn en samen sterven.