All News /
De Naaikrans #4 Handwerken, mythologie en spiritualiteit

Wist je dat heksen vaak werden afgebeeld met spintollen en spinrokken in hun hand omdat daar magische krachten aan werden toegedicht? En dat textiel met medicinale planten werd geverfd? Is handwerken het nieuwe mediteren?

In de Griekse Odyssee van Homerus rekt Penelope de tijd terwijl ze wacht op haar geliefde Odysseus, door overdag te weven en haar weefsel ’s nachts weer uit te halen. Haar stille werk is ook een list waarmee ze andere aanbidders buiten de deur houdt. Mythen en sprookjes staan vol verwijzingen naar handwerk. Deze zijn doorgaans verbonden aan de vrouwelijke bijrol, niet aan de heroïsche mannen die de hoofdrol spelen. Toch lijkt handwerken universeel een belangrijke functie te hebben in het zoeken van antwoorden naar grote vragen en het uitdrukken van diepe ervaringen. meer

De Naaikrans werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het BankGiroLoterij Fonds