Past projects /
De Naaikrans (The Sewing Circle), Atria, Amsterdam

The Sewing Circle was a seminar, spa experience and sewing circle combined in the shape of five (online (due to Covid)) events organized in collaboration with Atria:

#1 Handwerken en Feminisme 3 februari 2021

Mag je handwerken eigenlijk wel leuk vinden als feminist? Kan reparatie-handwerk gezien worden als een feministische, activistische of zelfs politieke daad?
In deze aflevering herstelden we de verbinding met de vergeten geschiedenissen van onze voormoeders. Al lezend, sprekend en reparerend werd de rol van vrouwen in de textielproductie verkend. Deelnemers schoven aan in pyjama, badjas of huispak en vonden vanaf eigen bank een nieuwe vorm van activisme uit.

In de prehistorie bleek handwerken een belangrijke overlevingstechnologie, maar het werd ook eeuwenlang ingezet als middel door kerk en staat om vrouwen het zwijgen op te leggen. De associatie met het huisvrouwen-bestaan heeft een stempel op het handwerken gedrukt. Maar de huisman is in opmars en ook de coronacrisis biedt kansen voor een herwaardering van zorg en onderhoud.

In De Naaikrans #1 maakten wee in vogelvlucht kennis met belangrijkste onderwerpen van de vijfdelige serie. Tegelijkertijd leerden en oefenden we een reparatietechniek.

Moderator: Gian van Grunsven, sprekers: Asha ten Broeke, Djuwa Mroivili, Lynn Berger en Emmeline de Mooij (panelgesprek), prehistorisch re-enactor handwerktechniek: Dorothee Olthof, reparatie-meditatie: Janneke Raaphorst, voorlezer van ‘The Public Voice of Women’ van Mary Beard: Claire van der Mee.

#2 Handwerken in tijden van crisis 24 februari 2021

Hoe kan het repareren van kleding een antwoord zijn op een economie gebaseerd op groei, uitputting en uitbuiting? Hoe onderhoud je een zorgzame relatie met je materiële omgeving?

Ook in deze aflevering voegden we de draad bij het woord. Al studerend en handwerkend verkenden we mogelijke alternatieven voor onze verstoorde verhouding tot zorg, onderhoud en reparatie.
De fast-fashion industrie laat zien dat we de draad kwijt zijn. Met een focus op herstel en vertraging gingen we al handwerkend een alternatief scenario verkennen. Een scenario waarin het inter-relationele en ‘community repair’ centraal staan. Samen zetten we naald en draad in om de verbinding te maken tussen lichaam en geest, en oefenden we ons in het zorgen, onderhouden en repareren.

In De Naaikrans #2 werd handwerken belicht als politieke daad van zorg en herstel, met een focus op het huidige modesysteem. Tegelijkertijd leerden we een reparatietechniek.

Moderator: Stephanie Afrifa, sprekers: Emy Demkes en Aynouk Tan, reparatietechniek: Lucie Chaptal, reparatie-meditatie: Janneke Raaphorst, voorlezer van 'Rethinking Repair' van Steven J. Jackson: Claire van der Mee.

#3: Intercultural needlework 17 maart 2021 (spoken language: English)

How are colonial structures still woven into today’s textile production? How has needlework contributed to community building in different parts of the world?

In this edition we explored how needlework transmits experiences, records histories and connects people through reading, talking and repairing.

Migration has traditionally played an important role in the history of textiles. Think of the Silk Road that has been in use since the 5th century BC for the trade in fabrics. Or the cotton plantations in the colonies where slaves were put to work. Experiences that are bound by time and place are translated into patterns, colors and textures, and find their way all over the world.

In The Sewing Circle #3, various speakers highlighted how needlework is used to cope with loss, to pass on stories, to record and connect histories. Simultaniously, we learned a repair technique.

Moderator: Gian van Grunsven, speakers: Fatima Abbadi and Theodoor Johannes, repair technique:Theodoor Johannes, repair-meditation: Janneke Raaphorst, reader 'Nu Shu' ('Female Writing in China') by Wang Ping: Ruini Yang.

#4 Handwerken, mythologie en spiritualiteit 7 april 2021

Wist je dat heksen vaak werden afgebeeld met spintollen en spinrokken in hun hand omdat daar magische krachten aan werden toegedicht? En dat textiel met medicinale planten werd geverfd? Is handwerken het nieuwe mediteren?

In deze aflevering onderzochten we hoe handwerken ook een spirituele daad kan zijn.

Mythen en sprookjes staan vol verwijzingen naar handwerk. Deze zijn doorgaans verbonden aan de vrouwelijke bijrol, niet aan de heroïsche mannen die de hoofdrol spelen. Toch lijkt handwerken universeel een belangrijke functie te hebben in het zoeken van antwoorden naar grote vragen en het uitdrukken van diepe ervaringen.

In De Naaikrans #4 kwamen we van alles te weten over vrouwen en handwerken in sprookjes en mythen en hoe handwerken ons in verbinding kan stellen met diepe intuïties en oerkrachten. Tegelijkertijd leerden en we een reparatietechniek.

Moderator: Gian van Grunsven, sprekers: Emmeline de Mooij, Froukje van der Velde en Liza Prins, reparatietechniek: Saskia van Drimmelen, reparatie-meditatie: Janneke Raaphorst, voorlezer van 'Levensdraden: een wereldgeschiedenis door het oog van de naald (Threads of Life: A History of the World Through the Eye of a Needle)' van Clare Hunter: Zaida Dollison.

#5 Creabea of genie? Handwerken en kunst' 28 april 2021

Waarom krijgt kunst gemaakt door vrouwen nog steeds minder waardering? Op welke manier wordt handwerken in de kunst activistisch ingezet? En hoe kan handwerken in de kunst de status krijgen die het verdient?

In deze laatste aflevering onderzochten we welke hardnekkige mechanismen er schuilgaan achter de onderwaardering van vrouwelijke kunstenaars, en bestudeerden we de rol die vrouwen en handwerk speelden in emancipatiebewegingen.

Vrouwelijke kunstenaars brengen revoluties teweeg. Maar te vaak wordt textiel afgedaan als decoratieve huisvlijt, en krijgt het niet de status die het verdient. Om dit te veranderen moeten we afrekenen met ideeën die aan de beeldende kunst-traditie hangen, zoals het ideaal van het autonome en onafhankelijke artistieke genie.

In De Naaikrans #5 kwamen we meer te weten over vrouwen en handwerken in de beeldende kunst. Tegelijkertijd leerden we wederom een reparatietechniek.

Moderator: Gian van Grunsven, sprekers: Wieteke van Zeil en Cathelijne Blok, reparatietechniek: Desiree Hammen, reparatie-meditatie: Janneke Raaphorst, voorlezer van 'Making something from nothing' van Lucy Lippard: Claire van der Mee.

Initiatiefnemers van de FHP Margreet Sweerts en Emmeline de Mooij presenteerden tot slot het blanco FHP Vaandel, gemaakt van vochtabsorberende materialen. Dit vaandel verenigt het (herstel)werk dat tijdens de afleveringen van De Naaikrans door iedereen analoog is gedaan.

This event has been genrously supported bij Het Stimuleringsfonds and Stichting DOEN.

Photography banner: Fan Liao